Druhy odpadu a ceník

Přehled druhů odpadů na vstupu do zařízení

V zařízení jsou využívány následující druhy materiálů

02 01 01

Kaly z praní a z čištění (odpad v tuhé fázi bez významného podílu org. hmoty)

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy (odpad v tuhé fázi bez významného podílu org. hmoty)

10 09 03

Pecní struska (pouze ze slévání železných odlitků)

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 (pouze ze slévání železných odlitků – po granulometrické úpravě)

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 06

Vyřazené formy (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku (z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv – pouze v tuhé fázi)

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 (v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 01

Beton (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 02

Cihly (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 03

Tašky a keramické výrobky (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě)

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě, bez dehtu)

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 (bez obsahu azbestu, polystyrenu, gumy a umělých hmot)

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 (demoliční práce – v případě potřeby po granulometrické úpravě)

20 02 02

Zemina a kameny

20 03 03

Uliční smetky (pouze anorganické – bez významného podílu organické hmoty)

Ceník

Do 30 cm (kromě asfaltu) 110 Kč / tuna

Nad 30 cm (a veškerý asfalt) 280 Kč / tuna