Ukládání odpadů na povrch terénu

Provádíme rekultivaci bývalé pískovny v Hodonicích za pomoci využití odpadů k zasypávání

UKLÁDÁME ODPADY

(kromě asfaltu)

RECYKLUJEME SUROVINY

(asfalt)

REKULTIVUJEME KRAJINU

po těžbě štěrkopísku

Jaké odpady můžete přivézt

Ekolom

Zabýváme se sběrem, výkupem a druhotným využíváním odpadu. Naše společnost Ekolom s.r.o. provozuje za tímto účelem část areálu bývalé pískovny Hodnonice. Dlouhodobým cílem je pro nás rekultivace vytěženého lomu s plochou přibližně 76 000 m2. Přivezený odpad se snažíme dle jeho druhu a velikosti recyklovat k dalšímu využití. Stavební a demoliční odpad s hrubšími díly shromažďujeme k následnému drcení a ukládání do spodních vrstev vytěženého lomu. Následně provádíme rekultivaci horních vsrtev.

Kudy k nám